Canbilenler - Üretim


Mühendislik

Ar-Ge bölümümüz TEKMER ve TÜBİTAK ile yaptığı çalışmalarla 2009 yılı içerisinde EKOMİZER borularını geliştirerek daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlayıp Türk Sanayisinin hizmetine sunmuştur. Yine 2010 yılı içerisinde Ar-Ge çalışması kapsamında içme suyu santrifüj gövdelerinin su kavitasyonuna karşı aşınma dirençlerini arttırmak üzere çalışmalar yapmış ve bu bağlamda önemli mesafeler katetmiştir. Döküm sektöründe kaliteyi arttırıcı çalışmalar kapsamında işletmemizde döküm laboratuvarı kurulmuş olup müşterinin isteği doğrultusunda Solid Works programı ile parça tasarımı, katı modelleme, yolluk ve besleyici dizaynları yapılmakta ve buna paralel olarak Nova Cast döküm simülasyon programı ile parça dökülmekte ve parçanın döküm öncesi tüm şartları görülerek oluşabilecek tüm sorunlar önceden saptanarak kolayca çözülebilmektedir. Firmamız döküm analiz ve kalite kontrol laboratuvarını müşterilerimizin tüm parçalarının tasarımı, katı modellemesi, döküm simülasyonu ve ultrason görüntüleme de dahil olmak üzere tüm teknik alt yapısıyla hizmete sunmuştur.

Fabrikamızda 1500 kg'lık çift pota indüksiyon ocağında ergitme yapılmakta olup thermal analizler Electro Nite marka quic-lap ve quic-cap cihazıyla yapılmaktadır. Alınan numuneler fabrikamız bünyesindeki spectometer (ARL) cihazında analizi yapılmakta ve fabrikamız kalite kontrol bölümünde HB Brinell ve Rockwell sertlik ölçümleri yapılarak mikro yapı ve ultrason görüntülerine bakılarak değerlendirilmektedir. Çıkan sonuçlar raporlanarak sertifika haline getirilmekte olup fabrikamızda alınan numune ve kalite kontrol tutanakları malzemeyle birlikte verilmektedir.