Canbilenler - Kalite


Kalite Politikamız

Döküm sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız, Türkiye çapında hizmet verdiği kalitesi tartışılmayan işletmelerin övgüleriyle vizyonunu Türkiye sınırları dışına taşımıştır. Kalite maratonunda ön sıralarda bulunan yerimizi korumak ve sürekli iyileştirmek için dev adımlarla faaliyetlerimizi devam ettirme temel amacımızdır.

Firmamız; kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımaktadır. Buna bağlı olarak CANBİLENLER DÖKÜM;

►Müşteri memnuniyetini,
►Sürekli gelişimi,
►Verimliliği artırmayı,
►Devamlı eğitim,
►Üründe kaliteyi,
►Çalışanların katılımını politika olarak belirlemiştir.LaboratuvarÇevre ve İsg Politikamız

Canbilenler Döküm Makine Olarak: Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili oluşturulmuş mevzuatlarının gereklerini yerine getirmek, ilgili güncel yayınları takip etmek, öneri ve istekleri değerlendirmek. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kurmak, etkinliğini sağlamak, kontrol etmek, amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesi sonucu sürekli gelişmesini sağlamak. Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların çevresel etkilerini ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirgemek. Oluşan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak. Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı, Faaliyetlerimizle, ürünlerimizle ve yatırımlarımızla çevre ve insan sağlığına zarar vermemek.

Canbilenler Döküm Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti., yukarıda belirtilen temel ilkeler etrafında; çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulamayı, geliştirmeyi ve yaymayı tüm kadroları ile taahhüt eder.